Hyl xxx

01-Jun-2015 09:33

Holotype: Presumed lost, incorrectly attributed to QM by Moore, 1961, Bull. Hist., 121: 149-386, according to Covacevich, 1971, Mem. 1900: Villard, gammasäteily 1900: Pjotr Lebedev, säteilyllä on liikemäärä 1904: Joseph Thomson, atomin rusinakakkumalli 1904: Hantaro Nagaoka, atomin planeettamalli 1905: Albert Einstein, Brownin liikkeen selitys 1905: Albert Einstein, valosähköisen ilmiön selitys valon hiukkasmallin avulla 1905: Albert Einstein, suhteellisuusteoria 1908: Hans Geiger, Geigerputki 1908: Ernest Rutherford, alfahiukkanen on heliumydin 1909: Geiger and Marsden alfahiukkaset kimpoavat omituisesti törmätessään ohueen kultakalvoon 1909: Robert Millikan, öljypisarakoe, elektronin varaus (ja samalla massa) 1910: Albert Einstein, Miksi taivas on sininen?siroamismalli typpi ja happimolekyylien vaikutuksesta. 1911: Ernest Rutherford löytää ytimen alfahiukkasten siroamiskokeella kultakalvosta 1912: Robert Millikan, Planckin vakio valosähköisen ilmiön suorasta, varmennus sille, että valo on hiukkanen kun se on vuorovaikutuksessa elektronin kanssa 1912: Charles Wilson, kuplakammio 1912: Max Von Laue röntgensäteily on smg-säteilyä diffraktiokoe 1912: Vesto Slipher, galaksien punasiirtymä 1913: Niels Bohr, vetyatomimalli 1913: Niels Bohr, radioaktiivisuus tulee ytimestä 1913: Hans Geiger, alkuaineiden järjestysluku on ytimen varaus 1914: Harry Moseley, kokeellinen todistus edelliselle 1915: Albert Einstein, yleinen suhteellisuusteoria 1917: Albert Einstein, laser teoria 1919: Ernest Rutherford, keinotekoiset alkuaineet, vetyä ja happea typestä 1919: Ernest Rutherford, protoni on ytimessä 1920: Ernest Rutherford, neutroni (hypoteesi) 1921: James Chadwick, vahva vuorovaikutus ytimessä 1923: Arthur Compton, sirontakoe, joka varmistaa valon hiukkasluonteen 1923: Louise de Broglie ennustaa elektronidiffraktion, elektroni on aalto 1924: Wolfgang Pauli, kieltosääntö atomimallissa, jaksollisen järjestelmän selitys 1925: Robert Millikan, kosminen säteily 1925: Enrico Fermi, atomimalli tilastomatematiikalla 1925: Werner Heisenberg, atomimalli matriisimatematiikalla 1925: Goudsmit and Uhlenbeck, elektronin spin 1926: Erwin Schrödinger, atomin aaltomalli, S yhtälö 1927: Werner Heisenberg, epämääräisyysperiaate 1927: Niels Bohr, kvanttimekaniikan Kööpenhaminalainen tulkinta, elektronit ”todennäköisyyspilviä” 1930: Walther Bothe, ytimestä tulee varauksettomia hiukkasia (neutroni) 1931: Wolfgang Pauli neutriinohypoteesi betahajoamisessa1932: James Chadwick, neutroni löydetään 1933: Szilard ketjureaktion idea, patentoi ydinreaktorin 1934: Chadwick and Goldhaber, neutronin massa 1934: Enrico Fermi, heikon vuorovaikutuksen teoria betahajoamisen selittäjänä 1935: Hideki Yukawa, ydinvoimamalli 1935: Robert Oppenheimer, ydinhiukksten spin malli 1935: Enrico Fermi, transuraanihypoteesi 1938: Strassman and Hahn, fissio havaitaan 1938: Frisch and Meitner, teoria uraanin hajoamisesta 1939: Bohr, Wheeler, Khariton, Zeldovich , teoria U-235 fissiosta ja ketjureaktiosta. Hylarana daemeli — Che, Pang, Zhao, Wu, Zhao, and Zhang, 2007, Mol. Papurana daemeli — Fei, Ye, and Jiang, 2010, Herpetol. Interprets this as "Lithobates AND pipiens" so will return all records that have the character string "Lithobates pipiens" anywhere within a record: e.g., all members of the Lithobates pipiens complex. Syntypes: NHMW 3244 (7 specimens), 16382 (2 specimens), according to Häupl and Tiedemann, 1978, Kat.

FK Fortuna skal tilby en treningskultur som skal utvikle spillerne videre.

Watch out for the latest porn scam - XXX Pawn shop, where desperate girls are about to sell their best goods and I guess you already know what these goods are!

1802 Thomas Young Kaksoisrakokoe 1808 John Dalton Atomiteoria New System of Chemical Philosophy 1814 Joseph von Fraunhofer Spektroskooppi 1816 Joseph von Fraunhofer Auringon spektrin absorptioviivat 1821 Joseph von Fraunhofer hila (valon aallonpituus) 1823 John William Herchel Aineiden määrittäminen spektrin avulla 1827 Robert Brown Brownin liike 1848 James Joule Kineettinen kaasuteoria 1855 William Crookes Katodisädeputki 1859 Julius Plücker Katodisäteet taipuvat magneettikentässä 1859 Robert Bunsen Spektriviivojen aallonpituudet 1862 Anders Ångström Vedyn spekriviivat Auringossa 1867: James Maxwell Tilastollinen fysiikka, kaasu koostuu atomeista/molekyyleistä 1868 Joseph Lockyer Helium Auringon spektrissä 1869 Dmitri Mendeleyev Jaksollinen järjestelmä 1874: George Stoney, nimesi elektronin ja arvioi massan 1885: Johann Balmer, vedyn spektriviivojen kokeellinen kaava 1887: Hertz, Hallwachs, valosähköinen ilmiö 1895: Wilhelm Röntgen, Röntgensäteily 1895: Jean-Baptiste Perrin, katodisäteet ovat negatiivisia hiukkasia 1896: Antoine Henri Becquerel, radioaktiivisuus uraanimalmissa 1897: Joseph Thomson, elektronin massan ja varauksen suhde, elektroni ”keksittiin” 1898: Pierre and Marie Curie, radioaktiivisten aineiden kemiallinen erottelu, radium, polonium 1899: Ernest Rutherford, alfa ja betasäteily 1900: Max Planck mustan kappaleen säteilylaki, Plancin hypoteesi E = hf.

Queensland Mus., 2: 47, who examined the specimen, also attributed it to the QM.

Syntypes: Not designated, presumably originally in QM, now apparently lost; Type locality: "Cape York", Queensland, Australia.

FK Fortuna skal tilby en treningskultur som skal utvikle spillerne videre.Watch out for the latest porn scam - XXX Pawn shop, where desperate girls are about to sell their best goods and I guess you already know what these goods are!1802 Thomas Young Kaksoisrakokoe 1808 John Dalton Atomiteoria New System of Chemical Philosophy 1814 Joseph von Fraunhofer Spektroskooppi 1816 Joseph von Fraunhofer Auringon spektrin absorptioviivat 1821 Joseph von Fraunhofer hila (valon aallonpituus) 1823 John William Herchel Aineiden määrittäminen spektrin avulla 1827 Robert Brown Brownin liike 1848 James Joule Kineettinen kaasuteoria 1855 William Crookes Katodisädeputki 1859 Julius Plücker Katodisäteet taipuvat magneettikentässä 1859 Robert Bunsen Spektriviivojen aallonpituudet 1862 Anders Ångström Vedyn spekriviivat Auringossa 1867: James Maxwell Tilastollinen fysiikka, kaasu koostuu atomeista/molekyyleistä 1868 Joseph Lockyer Helium Auringon spektrissä 1869 Dmitri Mendeleyev Jaksollinen järjestelmä 1874: George Stoney, nimesi elektronin ja arvioi massan 1885: Johann Balmer, vedyn spektriviivojen kokeellinen kaava 1887: Hertz, Hallwachs, valosähköinen ilmiö 1895: Wilhelm Röntgen, Röntgensäteily 1895: Jean-Baptiste Perrin, katodisäteet ovat negatiivisia hiukkasia 1896: Antoine Henri Becquerel, radioaktiivisuus uraanimalmissa 1897: Joseph Thomson, elektronin massan ja varauksen suhde, elektroni ”keksittiin” 1898: Pierre and Marie Curie, radioaktiivisten aineiden kemiallinen erottelu, radium, polonium 1899: Ernest Rutherford, alfa ja betasäteily 1900: Max Planck mustan kappaleen säteilylaki, Plancin hypoteesi E = hf. Queensland Mus., 2: 47, who examined the specimen, also attributed it to the QM. Syntypes: Not designated, presumably originally in QM, now apparently lost; Type locality: "Cape York", Queensland, Australia. Holotype: Not stated; NHMW 33145, according to Häupl, Tiedemann, and Grillitsch, 1994, Kat.